HOT

Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính

OnGoing
4.5
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
CMDDTCNC
Lượt đọc
176.8K

Xuyên sách trở thành con gái rượu nhà Bá tước, một nhân vật quần chúng trong cuốn tiểu thuyết "Đoá hoa của Elonell" - Ripley, bất ngờ có một đêm với nam chính của tiểu thuyết là Công tước Geronis De Ingrid, rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Đoán cũng biết nhưng đọc giải trí đi mọi người.

xem thêm
76 comments