NEW

Kiếp Này Tôi Nhất Định Chăm Sóc Điện Hạ Thật Tốt

OnGoing
4.9
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
이번 생은 제대로 키워 드리겠습니다, 폐하!
Lượt đọc
8.7K

“Ta… ta chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong cuộc đời mình”.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng trong Elisha, người đang ôm lấy xác chết cóng của con trai mình.
“Leon……. ”
Nhưng, khi tỉnh dậy sau khi mất trí, con trai ta vẫn còn là một cậu bé.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Nếu đây không phải là một giấc mơ, nếu có một cơ hội mới…
Ta đã đánh cắp nhiều thứ, vì vậy bất cứ thứ gì ngài muốn, tôi sẽ cho ngài. ”
Một câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng: Kiếp Này Ta Sẽ Nuôi Ngài Thật Tốt, Điện Hạ!

xem thêm
1 comment