NEW

Bạo Chúa Thân Mến

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
친애하는 폭군에게
Lượt đọc
5.1K
Tôi là thủ lĩnh giấu mặt của một cuộc nổi loạn. Tôi tham gia và bảo vệ kỵ sĩ xanh, người vì tôi, sẽ bị xử tử.
Như đã hứa trước đó, tôi định sẽ đưa cho anh ta chức vị công tước cao quý.
“Đừng gọi tôi là hiệp sĩ, tôi không phải là hiệp sĩ đâu. Xin đừng sử dụng kính ngữ với tôi. Tôi không phải là quý tộc"
"......"
"Tôi chỉ đơn giản là nô lệ của điện hạ"
Anh ta là một hiệp sĩ bị hủy danh và tôi phải cố gắng thành công trong cuộc nổi loạn một lần nữa.
xem thêm
0 comments